Bookmaker Shortcodes

The custom shortcodes for the Mercury theme

Shortcode #1 with large logos
Shortcode #2
Shortcode #4
Tặng
150k Free
Tặng ngay sau khi đăng ký. Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt nam. Hoàn trả đến 3.3%
5.0
Ưu đãi chào mừng: 88 điểm Tiền thưởng cho người chơi mới Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Yêu cầu 5 vòng cược để rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
5.0
Code tân thủ: 88 điểm Tặng ngay sau khi tải app Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Được rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
4.3
Shortcode #4 with titles
Tặng
150k Free
Tặng ngay sau khi đăng ký. Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt nam. Hoàn trả đến 3.3%
5.0
Ưu đãi chào mừng: 88 điểm Tiền thưởng cho người chơi mới Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Yêu cầu 5 vòng cược để rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
5.0
Code tân thủ: 88 điểm Tặng ngay sau khi tải app Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Được rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
4.3
Shortcode #6
Shortcode #7
Shortcode #8
Tặng
150k Free
Tặng ngay sau khi đăng ký. Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt nam. Hoàn trả đến 3.3%
Ưu đãi chào mừng: 88 điểm Tiền thưởng cho người chơi mới Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Yêu cầu 5 vòng cược để rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
Code tân thủ: 88 điểm Tặng ngay sau khi tải app Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Được rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
Shortcode #9
Tặng
150k Free
Tặng ngay sau khi đăng ký. Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt nam. Hoàn trả đến 3.3%
Ưu đãi chào mừng: 88 điểm Tiền thưởng cho người chơi mới Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Yêu cầu 5 vòng cược để rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
Code tân thủ: 88 điểm Tặng ngay sau khi tải app Mỗi hội viên chỉ nhận 1 lần. Được rút tiền. *Điều khoản và điều kiện được áp dụng
Popup Image